slide4
slide4
slide3
slide3

Välkommen till Infrasyd AB

Infrasyd jobbar i huvudsak med projektledning, teknisk utredning, test samt utbildning.

Infrasyd utgår från Trelleborg men har hela Norden som arbetsområde. Kompetens och erfarenhetsbasen ligger på utredning, analys samt samordning av tekniska system för vägar, tunnlar, broar, järnvägar och offentliga miljöer.

Våra referenser

bro

Väg

turning

Fastighet

trafikverket

Järnväg

tunnel

Tunnel

Projektledning

Infrasyd leder projekten med processorienterade flödesmodeller.

Teknisk utredning

Infrasyd utreder och modulerar tekniska lösningar.

Test

Infrasyd har lång erfarenhet från framtagning av simulatorer etc.

Utbildning

Vi hantera upplägg av utbildnings-material och utföra utbildningen.